Vercalo Plus Ferox Air

De Vercalo Plus Ferox Air ontijzeraars behoren tot de milieuvriendelijkste ontijzeraars op de markt. Waar de klassieke systemen gebruik maken van zout of chemicaliën, werken de Vercalo Plus Ferox Air toestellen op basis van oxidatie. Het water wordt intern belucht waardoor de opgeloste Fe2+ ionen zich omzetten in Fe3+ en uitgefilterd worden door het filterbed.

Naast ijzer kunnen ook mangaan en waterstofsulfide verwijderd worden.