Vercalo Plus GAC

De Vercalo Plus GAC filters worden ingezet op boorput- of regenwater dat licht tot gemiddeld vervuild is met organische materialen (afkomstig van dierlijke of plantaardige resten).

Deze organische vervuiling is meestal herkenbaar door de verkleuring (licht bruin) van het water en/of de geurhinder.

Om te bepalen of de GAC filter voldoende sterk is om het water te zuiveren, is het aan te raden voorafgaandelijk een test uit te voeren met een testpatroon.