Vercalo Plus Scavenger

De Vercalo Plus Scavenger filters worden ingezet op boorput- of regenwater dat gemiddeld tot zwaar vervuild is met organische materialen (afkomstig van dierlijke of plantaardige resten) en/of tannines.

Deze vervuiling is meestal herkenbaar door een sterke verkleuring van het water en komt vaak voor bij regenwater dat afkomstig is van platte daken.

Om te bepalen of de Scavenger filter voldoende sterk is om het water te zuiveren, is het aan te raden voorafgaandelijk een test uit te voeren met een testpatroon.