Skip to main content
Tabel

Registreer je toestel voor garantie

Model
Werd het toestel na plaatsing reeds in dienst gesteld door uw installateur?
Locatie serienummer

Serienummer Maxima & IQsoft: zie onderkant zoutdeksel. Voor andere toestellen zie buitenkant doos.

Wij gebruiken bovenstaande gegevens enkel om onze diensten te leveren en om je te informeren over deze en aanverwante diensten die wij bieden.

Onze volledig privacybeleid vind je hier