Water dat afkomstig is van een boorput kan in sommige situaties een lage pH (zuurtegraad) hebben. Het water kan dus als zuur worden omschreven en zal, bv. bij gebruik op metalen leidingen, zorgen voor corrosie en aantasting van het leidingnet.

Door Natriumhydroxide te doseren kan de pH worden verhoogd naar een neutrale/base waarde.