Ijzer is een veel voorkomend probleem bij eigen waterwinning (vb boorput). Een overmatig ijzergehalte kan aanleiding geven tot het verstoppen van leidingen, roestneerslag, putcorrosie in leidingen, groei van bacteriën, onaangename geur, kleur & smaak,…Onze ontijzeraars zullen eerst de opgeloste ijzer & mangaan deeltjes omzetten in vaste deeltjes (door beluchting of chemische reactie), om ze daarna te filteren. Dankzij de interne luchtkamer of chemische reactie, wordt ook waterstofsulfide verwijderd. In functie van het ijzergehalte en de pH-waarde wordt bepaald of een ontijzeraar met beluchting, dan wel met chemicaliën aangewezen is.

Om correct te bepalen welk type ontijzeraar voorzien moet worden, wordt er steeds eerst een wateranalyse uitgevoerd.