Waterontsmetting

Water dat niet afkomstig is van het openbaar waterleidingnet (bv. boorputwater of regenwater) zal vaak verontreinigd zijn met bacteriën. Vaak is deze bacteriologische verontreiniging te herkennen aan geurhinder, maar ook verkleuring van het water behoort tot de mogelijkheden. Op basis van een wateranalyse (via een erkend labo) kan de verontreiniging exact bepaald worden.

Het ontsmetten van het water op basis van Natriumhypochloriet (Chloor) is de meest gebruikte techniek om de bacteriën op een effectieve manier te doden. We werken standaard met het product Chloorstabil 299-B daar dit een vooraf aangelengd product is en dus niet manueel moet verdund worden.

Indien er reeds een biofilm gevormd is in de binneninstallatie (vaak op warme plaatsen in het leidingnet), kan een éénmalige shock met waterstofperoxide nodig zijn om deze biofilm te verwijderen.

Naast voor de ontsmetting van water, kan Natriumhypochloriet ook gebruikt worden ter behandeling van waterstofsulfide.